Het gezicht van Winkelcentrum Stein

Algemene voorwaarden "Het gezicht van Winkelcentrum Stein"

Algemene voorwaarden “Het gezicht van Winkelcentrum Stein”.

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door de winkeliersvereniging Winkelcentrum Stein. De actie start op 1 januari 2019 en eindigt op 20 februari 2019.
 • Van 1 januari 2019 tot 25 januari 2019 kan men zich aanmelden voor de wedstrijd middels het aanmeldingsformulier op de website (www.winkelcentrumstein.nl)
 • Bij deelname worden foto’s op de website ge-upload die tezamen met het inschrijfformulier worden gescreend.
 • Op 2 februari 2019 zal in het Winkelcentrum Stein de Pre-shoot plaatsvinden. Deelnemers aan de wedstrijd moeten op deze dag beschikbaar zijn. Indien men een plek wint als “Gezicht van”, moet men ook op 20 februari 2019 beschikbaar zijn.
 • De vakjury benoemt de gezichten die door zijn naar de Pre-shoot op 25 januari 2019. De bekendmaking is op vrijdag 25 januari 2019. De deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Tijdens de Pre- shoot op 2 februari 2019 worden er professionele foto’s genomen van de deelnemers t.b.v. de stemronde op Facebook. Door middel van deze inschrijving geeft de deelnemer toestemming voor publiceren van de foto’s.
 • Tot en met 14 februari 2019 23:59 uur kan via Facebook gestemd worden op deelnemende kandidaten. Stemmen geschiedt door het uitbrengen van Likes op Facebook.
 • De deelnemer met de meeste likes op Facebook wint een plek tijdens de campagne-shoot op 20 februari 2019. De overige 7 deelnemers worden gekozen door een professionele vakjury.
 • Gekochte likes of stemmen via nep-kanalen, tellen niet mee. Dit wordt gecontroleerd.
 • De deelnemers voor de campagne shoot op 20 februari 2019 worden deels door het publiek en deels door een professionele vakjury bepaald. Deze deelnemers worden op 15 februari per e-mail op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De organisatie erkent geen aansprakelijkheid voor eventuele type- of spelfouten in de einduitslag.
 • Tijdens de finale benoemt de vakjury 8 gezichten die een professionele fotoshoot winnen en tevens model staan voor de nieuwe campagnes van het winkelcentrum Stein en de kwartaalkrant voorjaar 2019.
 • Indien na de uitreiking van de prijs is gebleken dat de prijswinnaar niet aan de spelregels heeft voldaan, dan wel frauduleuze handelingen heeft verricht, heeft de organisatie het recht de prijs onmiddellijk terug te vorderen.
 • De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel verkeerde registratie van de deelnemer, die zou uitmonden in bezorging van een e-mail of brief op een verkeerd of onbekend adres.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook.

Inschrijfformulier

Registreer jezelf hier met foto om deel te kunnen nemen aan het evenement , Let op alle informatie is vereist.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

De inschrijvingen zijn niet meer geopend. Helaas kun je niet deelnemen.